VÄG & PARK
NY STANDARD FÖR MARKFUNDAMENT

Applikationsområden

Fiedler Markspjut ett markfundament för alla typer av skyltstolpar i gatumiljö. Fem markspjut till skyltarna på bilden, 10-15 minuter.

Markspjutet passar perfekt till både parkbänkar och tillhörande vindskydd. Snabbt installerat med tveklös styrka.

Använd trygga och stabila markfundament till lekplatsen. Sätt Fiedler Markspjut till barnens alla leksaker.

Slipp alla sneda staket. Använd istället Fiedler Markspjut med en fjädrande Staketstolpe. Färdigt, robust och tjälsäkert markfundament med stolpe på 2-3 minuter. Asfalt är inget hinder, snarare en fördel.

Enkelt och självklart

Laddstolpe, fjädrande

Adapter reflexstolpe

Staketstolpe 500 mm, fjädrande

Skyltstolpe med O-Fäste Ø65

Pollare-fäste, fjädrande

Optimerad totalekonomi
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Produkter

Applikationsområden

Använd ett Fiedler Markspjut istället så går det snabbare samtidigt som du slipper lutande stolpar och åverkan på underlaget.

Ett M12-fäste passar perfekt till att säkra parkbänkar och annat med. 

Inget gräv, inga plintar eller gjutning. Använd fyra stycken Fiedler Markspjut med U-Fäste 70. Paviljongens stolpar 95x95 profiler träddes här utvändigt och fixerades med fyra stycken Självborrande skruv för dolt montage. Bergfast fundament klart för paviljongen på 10 minuter.

Verktyg