Halvera installationstiden

– lägst klimatavtryck, snabbast totalmontagetid, lägsta totalinstallationskostnad på marknaden och dessutom svensktillverkat.

Fiedler System solpanelstativ för riktigt kostnadseffektiva solpanel-anläggningar.

Grovröjt kalhygge

För grus, stenkross och hårda lerjordar

För kuperad ängs- och åkermark

FIEDLER SYSTEMS solpanel-stativ med marknadens lägsta klimatavtryck är utvecklat och konstruerat för att klara riktigt tuffa väder och de mest svåra markförhållanden. Egenskaper som gör att du uppnår bästa tänkbara totalekonomi på din anläggning.

Den genomtänkta och gedigna designen består av ett stabilt grundstativ med en påbyggnadsdel för montage på vänster eller höger sida. De teleskopiska benen både fram och bak medger hela 1,2 meters höjdskillnad mellan stativets hörn. Med andra ord, FIEDLER SYSTEMS solpanel-stativ installeras med lätthet även i kuperad terräng. Du behöver inte ens bereda eller jämna av marken.


FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut säkerställer alltid en solid, gräv- och underhållsfri markförankring i alla jordmåner. Stora stenar spräcks med hjälp av bilningsmaskin. Det finns inga hinder.

Systemet gör ingen åverkan på befintlig flora, helt i linje med Länsstyrelsen. För optimering av energiproduktionen kan panelernas vinkel enkelt justeras i 5°-intervall från 25° till 45°.

Komplettera också med vårt unika vattensköljningssystem för bästa tänkbara prestanda på anläggningen.

FIEDLERS SYSTEMS vertikala solpanel-stativ är designat för fyra enkelsidiga paneler eller två dubbelsidiga paneler. Markförankring med samma flexibilitet och styrka som vårt vinklade stativ. Kan kompletteras med bevattningssystem för bästa odling. Vi lämnar 30 års garanti tack vare erfarenhet från vårt samarbete med Trafikverket.

Effektiv & miljövänlig installation

Tack vare en sinnrik konstruktion och FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut säkerställs alltid en snabb, solid, gräv- och underhållsfri installation.

Infästning framben

Stativet ställbart 25°, 30°, 35°, 40° & 45°. Enkel och snabb montering av panelramen tack vare Quick Lock System ©.

Infästning teleskopiskt bakben

Kontakta Solkompaniet direkt!

Jag är intresserad av:
Namn: *
E-post: *

Installera vertikala solceller för bästa odling.

Produkter

Stativ grund solpark - Art.nr: 40260

Grundstativ för fyra paneler som kan byggas på åt både höger och vänster. Justerbar vinkel med 5°-intervall från 25° till 45°. Monteras enkelt på alla underlag utan grävning, från åkermark till grovröjda kalhyggen. Tack vare justerbara ben kan stativet monteras på mark med upp till 1 meter höjdskillnad. Kan kompletteras med vattensköljningssystem för bästa prestandan.

Stativ påbyggnad solpark - Art.nr: 40261

Stativ för fyra paneler som kan byggas på åt både höger och vänster. Justerbar vinkel med 5°-intervall från 30° till 45°. Monteras enkelt på alla underlag utan grävning, från åkermark till grovröjda kalhyggen. Tack vare justerbara ben kan stativet monteras på mark med upp till 1 meter höjdskillnad. Kan kompletteras med vattensköljningssystem för bästa prestandan.

Stativ vertikal solpark - Art.nr: 40290

Stativ för fyra enkelsidiga paneler eller två dubbelsidiga paneler. Monteras enkelt på alla underlag utan grävning, från åkermark till grovröjda kalhyggen. Tack vare justerbara ben kan stativet monteras på mark med upp till 1 meter höjdskillnad. Kan kompletteras med bevattningssystem för bästa odling.

Panel Safety System

Fiedler Systems låssystem för ökad stöldsäkerhet, kan ge lägre försäkringspremie.

Ankare Markspjut

 FIEDLER SYSTEMS Ankare som monteras på endast några sekunder säkrar förankringen av stativen.

Den genomtänkta och gedigna designen består av ett stabilt
grundstativ med en påbyggnadsdel för montage på vänster
eller höger sida. Fyra storlekar på förlängningsrör
medger upp till 1,2 meters höjdskillnad mellan stativets hörn.
Alltså, solpaneler kan även installeras i kuperad terräng,
du behöver inte ens bereda eller jämna ut marken.

Optimerad totalekonomi!
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Kontakta Solkompaniet direkt!

Jag är intresserad av:
Namn: *
E-post: *