Ny standard för solpanel-stativ
- för böljande ängar, kalhyggen och åkermark.

Grovröjt kalhygge

För grus, stenkross och hårda lerjordar

För kuperad ängs- och åkermark

FIEDLER SYSTEMS solpanel-stativ med marknadens lägsta klimatavtryck är utvecklat och konstruerat för att klara riktigt tuffa väder och de mest svåra markförhållanden. Egenskaper som är avgörande för att du ska uppnå bästa tänkbara totalekonomi på din anläggning.

Den genomtänkta och gedigna designen består av ett stabilt grundstativ med en påbyggnadsdel för montage på vänster eller höger sida. Fyra storlekar på förlängningsrör medger upp till 1,2 meters höjdskillnad mellan stativets hörn. Alltså, solpaneler kan även installeras i kuperad terräng, du behöver inte ens bereda eller jämna ut marken.


FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut säkerställer alltid en solid, gräv- och underhållsfri markförankring i alla jordmåner. Stora stenar spräcks med hjälp av bilningsmaskin. Det finns inga hinder.

Systemet gör ingen åverkan på befintlig flora, helt i linje med Länsstyrelsen. För optimering av energiproduktionen kan panelernas vinkel mycket snabbt justeras i 5°-intervall från 30° till 45°.

Komplettera också med vårt unika vattensköljningssystem för bästa tänkbara prestanda på anläggningen.

FIEDLERS SYSTEMS vertikala solpanel-stativ är designat för fyra enkelsidiga paneler eller två dubbelsidiga paneler. Markförankring med samma flexibilitet och styrka som vårt vinklade stativ. Kan kompletteras med bevattningssystem för bästa odling. Vi lämnar 30 års garanti tack vare erfarenhet från vårt samarbete med Trafikverket.

Effektiv & miljövänlig installation

Tack vare en sinnrik konstruktion och FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut säkerställs alltid en snabb, solid, gräv- och underhållsfri installation.

Fast fäste fram

Enkel och snabb låsning av paneler med
Quick Lock System ©

Vinklingsbart fäste bak

Installera vertikala solceller för bästa odling.

Produkter

Stativ grund solpark

Grundstativ för fyra paneler som kan byggas på åt både höger och vänster. Justerbar vinkel med 5°-intervall från 30° till 45°. Kan enkelt efterjusteras efter årstiderna. Monteras enkelt på alla underlag utan grävning, från åkermark till grovröjda kalhyggen. Med hjälp av Förlängare kan stativet monteras på mark med upp till 1,2 meters höjdskillnad. Kan kompletteras med vattensköljningssystem för bästa prestandan.

Stativ påbyggnad solpark

Stativ för fyra paneler som kan byggas på åt både höger och vänster. Justerbar vinkel med 5°-intervall från 30° till 45°. Kan enkelt efterjusteras efter årstiderna. Monteras enkelt på alla underlag utan grävning, från åkermark till grovröjda kalhyggen. Med hjälp av Förlängare kan stativet monteras på mark med upp till 1,2 meters höjdskillnad. Kan kompletteras med vattensköljningssystem för bästa prestandan.

Stativ vertikal solpark

Stativ för fyra enkelsidiga paneler eller två dubbelsidiga paneler. Monteras enkelt på alla underlag utan grävning, från åkermark till grovröjda kalhyggen. Med hjälp av Förlängare kan stativet monteras på mark med upp till 1,1 meters höjdskillnad. Kan kompletteras med bevattningssystem för bästa odling.

Den genomtänkta och gedigna designen består av ett stabilt
grundstativ med en påbyggnadsdel för montage på vänster
eller höger sida. Fyra storlekar på förlängningsrör
medger upp till 1,2 meters höjdskillnad mellan stativets hörn.
Alltså, solpaneler kan även installeras i kuperad terräng,
du behöver inte ens bereda eller jämna ut marken.

Optimerad totalekonomi!
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Kontakta IBC Solar direkt!

Jag är intresserad av:
Namn: *
E-post: *