Ny standard för solpanel-stativ
- för böljande ängar, kalhyggen och åkermark.

Grovröjt kalhygge

För grus, stenkross och hårda lerjordar

För kuperad ängs- och åkermark

Effektiv & miljövänlig installation

Tack vare en sinnrik konstruktion och FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut säkerställs alltid en snabb, solid, gräv- och underhållsfri installation.

Fast fäste fram

Enkel och snabb låsning av paneler

Vinklingsbart fäste bak

BIOLOGISK MÅNGFALD
I SOLCELLSPARKEN

Information, tips och inspiration från Länsstyrelsen i Kalmar för hur solcellsparker kan gynna pollinatörer och annat växt- och djurliv.

Läs mer >>>

Installera vertikala solceller för bästa odling.

Produkter

Optimerad totalekonomi!
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Den genomtänkta och gedigna designen består av ett stabilt
grundstativ med en påbyggnadsdel för montage på vänster
eller höger sida. Fyra storlekar på förlängningsrör
medger upp till 1,2 meters höjdskillnad mellan stativets hörn.
Alltså, solpaneler kan även installeras i kuperad terräng,
du behöver inte ens bereda eller jämna ut marken.

Verktyg