FIEDLER SYSTEM - Parking & Charging

EN FRAMTIDSSÄKRAD PARKERING
Anslut enkelt laddboxar när behovet växer

FIEDLER SYSTEM Parkera & Ladda är det kompletta, framtidssäkra och hållbara parkeringssystemet. Parkeringsstaket, integrerad kabelskena, laddstolpar, skyltning och belysning installeras blixt-snabbt. Laddboxar adderar du till i egen takt efter ökat behov.

FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut är systemets unika markfundament som gör att du med vår parkerings- och laddlösning slipper grävning, bortforsling, hantering av tunga betongfundament och återställningsarbete. En fördel som ger dig en rekordsnabb installation och gör att du inte orsakar någon åverkan alls på marken runt omkring under arbetet.

Markspjutet tränger igenom och skapar en solid förankring i allt ifrån asfalt till packade grusmassor, stenkross och sprängsten som spräcks med hjälp av bilningsmaskin.

Det finns inga hinder. Den integrerade kabelskenan mellan staket- och laddstolparna tar hand om el till alla laddboxar samt förser våra belysningsstolpar och uppysta skyltstolpar från en enda anslutningspunkt.

Med FIEDLER SYSTEM Parkera & Ladda har du förberett hela din framtida utbyggnad redan från början. Detta gäller såväl för nyanläggning som för uppdatering av befintliga grus eller asfalterade parkeringsområden.

FIEDLER SYSTEMS Väg & Park är utvecklat och testat efter Trafikverkets hårda krav på materialkvalitet och belastning. Vi har även följt deras önskemål av miljöanpassade produkter samt effektivitet vid arbete på väg.

Ladda ner produktblad.

BESTÄLL NU!

En komplett parkeringsplats –
från enstaka laddstolpar och carportar
till hela parkeringsområden.

Carport med monterade solpaneler & laddbox

Inget gräv, ingen bortforsling och inga tunga betongfundament.

Komplett system för blixt-snabb installation med integrerad kabeldragning

Produkter

Allt som behövs för 25 meter staket med 5 laddboxar + 4 timmars jobb.

Optimerad totalekonomi
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Verktyg