FIEDLER SYSTEM - Parking & Charging

EN FRAMTIDSSÄKRAD PARKERING
Anslut enkelt laddboxar när behovet växer

Obegränsade möjligheter. Från en laddstolpe
till hela parkeringsområden.

Inget gräv, ingen bortforsling och inga tunga betongfundament.

Komplett system för blixt-snabb installation & integrerad kabeldragning

Produkter

Allt som behövs för 25 meter staket med 5 laddboxar + några timmars jobb förstås.

Optimerad totalekonomi
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Verktyg