BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Fiedler Systems Markspjut med dess tillbehör är godkända av Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blivit bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Mer info hittar du på www.byggvarubedomningen.se.

Utvalda produkter

Fiedler Markspjut, L720 mm, Fixeringsplatta, U-Fäste 95 och U-Fäste 45. TILL WEBBSHOP

Fiedler Markspjut sätter ny standard
för hållbara markfundament

1. Driv ner spettet

2. Driv ner spjutet

3. Montera fästet

Efter endast några minuter har du ett bergfast markfundament till din konstruktion.

                      ©

1+1 system


 Miljön i fokus

FIEDLER SYSTEM värnar om miljön. Därför är våra tillbehör tvådelade så de kan transporteras och lagras med endast 1/5 av volymen av vad som annars hade krävts.

Ankare Markspjut

Vid behov av ännu högre draghållfasthet i underlaget kompletteras Markspjutet enkelt med FIEDLER SYSTEMS Ankare som eftermonteras på endast några sekunder.

Charlott sätter Markspjut

Träffa Charlott, Ahrngrymm Art & Interior Design, som sätter Markspjut inför bygget av sin nya carport.

Optimerad totalekonomi!
- inget gräv ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Mångsidighet utan kompromiss med styrkan

Kommer du på några fler områden Fiedler Markspjut är lämpligt att använda till, dela gärna med dig. Ta en bild, lägg upp den på Instagram eller Facebook och tagga med - #markspjutet så "high-lightar" vi ditt egna projekt i vårt flöde.

Så här enkelt och snabbt går det


Markspjutet i gräs


Markspjutet i asfalt


Driv ner Markspjutet
med bilningsmaskin


Driv ner Markspjutet med slägga

Ett bra val för miljöns skull

Alla våra produkter har utvecklats med högsta fokus på miljö och en hållbar framtid. Produkterans unika design leder till minimal materialåtgång men med maximal styrka. Våra tillbehör tvådelade så de kan transporteras och lagras med endast 1/10 av volymen av vad som annars hade krävts.


Vi använder oss bara av svensk färdiggalvad plåt vilket innebär att det är en helt färdig produkt som framställs, och allt plåtspill blir till ny plåt. All tillverkning, lagring och utsändning sker av samma fabrik i Forsheda, Småland och allting skickas direkt till slutkund. Alla markspjut går att återanvända med hjälp av verktyget ”Uppdragaren” som ingår i verktygspaketet.


Ett markspjut har en normal livslängd på 95 år och har vid tillverkning en energiåtgång på 2,3 kWh, detta går att jämföra med en betongplint som har en energiåtgång på 4.8 kWh. Energibesparingen är alltså dubbelt så stor med FIEDLER Markspjut® och montering kan allt som oftast genomföras till en tredjedel av priset för en traditionell betongplint.

Läs mer